Stipendiramo učenike i studente sa 508.000 kuna

U okviru programa "Zeleno svjetlo za znanje"  OTP banka i ove godine stipendira studente slabijeg imovinskog stanja. Tako će  u akademskoj godini 2014./2015. sa 508.000 kuna pomoći 70 učenika i studenata slabijeg imovinskog stanja s područja Istarske županije, Grada Zadra, Grada Siska, općina Župa dubrovačka, Gradac i Nuštar te studente Zadarskog sveučilišta. Projekt stipendiranja studenata slabijeg  imovinskog stanja realiziran je u partnerstvu s predstavnicima lokalne uprave i  samouprave, što znači da se banka kao partner priključila njihovim postojećim  programima stipendiranja u ovoj akademskoj godini.

Projekt stipendiranja učenika i studenata slabijeg  imovnog stanja u suradnji s predstavnicima lokalne uprave i samouprave banka je  pokrenula prije šest godina u okviru programa "Zeleno svjetlo za  znanje". Stipendije se dodjeljuju putem natječaja, a kriteriji su materijalni i socijalni položaj te opći uspjeh u školovanju. U proteklih pet godina u sklopu projekta OTP banka je stipendijama i drugim darovanjima osigurala više od tri milijuna kuna za bolje uvjete školovanja i ulaganja u edukaciju.