Uvjeti odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada