Izvadak iz Odluke o kamatama koji se odnosi na kamate na kredite suvlasnicima stambenih zgrada (u primjeni od 01.01.2022.)