Opći uvjeti korištenja 3D Secure usluge

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete za korištenje 3D Secure usluge koji stupaju na snagu 04. lipnja 2018. Više o općim uvjetima saznajte u sažetku općih uvjeta za korištenje 3D Secure usluge.