Odjava s liste primatelja marketinških poruka

Ovu marketinšku poruku ste dobili zbog legitimne potrebe poslovanja.

Javili smo vam se ovom porukom kako biste saznali bolje uvjete i pogodnosti koje možete imati kod nas. Kako biste mogli dobivati ovakve poruke, potrebna je obrada vaših podataka. Njih koristimo kako bismo vam na temelju usluga koje već imate preporučili druge proizvode i usluge koji bi vam još više odgovarali.

Ovakva obrada osobnih podataka zbog legitimnih interesa je određena posebnim pravilima. U svakom trenutku imate pravo podnijeti prigovor na takvu obradu - na taj način više nećete primati ove poruke.

Prigovor možete podnijeti:

  • u bilo kojoj našoj poslovnici, bez naknade,
  • putem besplatne elektroničke pošte na adresu: info@otpbanka.hr ili prigovori@otpbanka.hr ili
  • poštom, uz samostalno plaćanje poštarine prema cjeniku ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga, na adresu: OTP banka d.d., Ulica Domovinskog rata 61, 21 000 Split.

Možete se javiti i službeniku za zaštitu podataka (s naznakom: za Službenika za zaštitu podataka):

Ako se predomislite, uvijek možete svratiti u bilo koju našu poslovnicu i zatražiti ponovno slanje marketinških poruka.