Obrasci za informiranje klijenata

 

Napomena: sva izvješća su u pdf formatu te je za njihovo pregledavanje potrebno imati Acrobat reader.

Obrasci za tvrtke i male poduzetnike

  Informacije o prikupljanju podataka

  Informacije o prikupljanju podataka za poslovne kartice

  Informacije o prikupljanju podataka za sudionike u kreditnim plasmanima

  Prikupljanje podataka koji nisu prikupljeni izravno od ispitanika

  Informacije o prikupljanju podataka uz zahtjev za plasman suvlasnika stambene zgrade

  Informacije o obradi podataka uz zahtjev za otvaranje računa sredstava pričuve

  Privola za unos/izmjenu kontakt podataka za suvlasnike stambenih zgrada


Obrasci za građane

  Informacije o obradi podataka za upis državnih obveznica

  Informacije o prikupljanju podataka - Ugovor za investiranje

  Informacije o prikupljanju podataka za treće osobe

  Informacije o prikupljanju podataka za kartice

  Informacije o prikupljanju podataka uz potvrdu o statusu i visini primanja

  Informacije o prikupljanju podataka za elektroničke kanale

  Informacije o obradi osobnih podataka u svrhu korištenja servisa e-građani

  Informacije o obradi podataka kod otvaranja ili izmjene klijenta

  Informacije o prikupljanju podataka za kredit

  Informacije o prikupljanju podataka za račune

  Informacije o prikupljanju podataka uz zahtjev za podnošenje prigovora/reklamacije

  Informacije o obradi podataka uz online zahtjev za otvaranje računa

  Informacije o obradi podataka uz zahtjev za saldiranje ili zatvaranje računa

  Informacije o prikupljanju podataka uz ugovor o korištenju paketa

  Informacije o prikupljanju podataka za izvršenje usluge kupnje/prodaje financijskih instrumenata (vrijedi od 01.04.2023.)

  Informacije o obradi osobnih podataka kod provođenja povremenih transakcija sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

  Informacija o obradi podataka - Klik kredit

  Informacije o prikupljanju podataka uz administrativnu zabranu - Klik kredit

  Informacije o prikupljanju podataka uz potvrdu o statusu i visini primanja - Klik kredit

  Informacije o obradi podataka uz ugovaranje sastanka u poslovnici

  Informacije o prikupljanju podataka za trajne naloge

  HROK informacije o obradi osobnih podataka

  Informacije o prikupljanju podataka koji nisu prikupljeni izravno od ispitanika

  Informacije o prikupljanju podataka za izvršenje investicijskih usluga Privatnog bankarstva