Obrasci za informiranje klijenata

 

Napomena: sva izvješća su u pdf formatu te je za njihovo pregledavanje potrebno imati Acrobat reader.

Obrasci za tvrtke i male poduzetnike

  Informacije o prikupljanju podataka

  Informacije o prikupljanju podataka za poslovne kartice

  Informacije o prikupljanju podataka za sudionike u kreditnim plasmanima

  Prikupljanje podataka koji nisu prikupljeni izravno od ispitanika

  Informacije o prikupljanju podataka uz zahtjev za plasman suvlasnika stambene zgrade

  Informacije o obradi podataka uz zahtjev za otvaranje računa sredstava pričuve

  Privola za unos/izmjenu kontakt podataka za suvlasnike stambenih zgrada


Obrasci za građane

 

 Informacije o prikupljanju podataka uz informativnu ponudu za kredit putem web aplikacije

 Informacije o prikupljanju podataka uz online zahtjev za uspostavu poslovnog odnosa

  Informacije o obradi podataka za upis državnih obveznica

Informacije o prikupljanju podataka za Ugovor za ulaganje u Investicijske fondove

  Informacije o prikupljanju podataka za treće osobe

  Informacije o prikupljanju podataka za kartice

  Informacije o prikupljanju podataka uz potvrdu o statusu i visini primanja

  Informacije o prikupljanju podataka za elektroničke kanale

  Informacije o obradi osobnih podataka u svrhu korištenja servisa e-građani

  Informacije o obradi podataka kod otvaranja ili izmjene klijenta

  Informacije o prikupljanju podataka za kredit

  Informacije o prikupljanju podataka za račune

  Informacije o prikupljanju podataka uz zahtjev za podnošenje prigovora/reklamacije/zahtjeva

  Informacije o obradi podataka uz zahtjev za saldiranje ili zatvaranje računa

  Informacije o prikupljanju podataka za prekoračenje po tekućem računu

  Informacije o prikupljanju podataka za izvršenje usluge kupnje/prodaje financijskih instrumenata (vrijedi od 24.04.2024.)

  Informacije o obradi osobnih podataka kod provođenja povremenih transakcija sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

  Informacije o obradi podataka uz ugovaranje sastanka u poslovnici

  Informacije o prikupljanju podataka za trajne naloge

  HROK informacije o obradi osobnih podataka

  Informacije o prikupljanju podataka za izvršenje investicijskih usluga Privatnog bankarstva

 Informacije o prikupljanju podataka PB Club Club+

 Informacije o prikupljanju podataka za uslugu zadavanja naloga na daljinu

 Informacije o prikupljanju podataka za pakete

 Informacije o prikupljanju podataka za online Cash 2 go kredit