Objava primjene unutar grupnog izuzeća od obveze poravnanja OTC izvedenica sukladno čl. 4. st.2. točke a) Uredbe (EU) 648/2012 EMIR

OTP Banka Hrvatska d.d. ovim putem javno objavljuje da je dana 21.11.2018. zaprimila od strane Hrvatske narodne banke pisanu suglasnost za primjenu unutar grupnog izuzeća od obveze poravnanja OTC izvedenica sukladno čl. 4. st. 2. točke a),  Uredbe (EU) 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. (EMIR regulativa)

 

OTP Banka Hrvatska d.d. će primjenjivati navedeno izuzeće u poslovnim odnosima s društvom OTP Bank Nyrt., Budimpešta, 16. Nádor str., H-1056 Budimpešta, Mađarska, LEI oznake 529900W3MOO00A18X956, a koje ima poslovnu adresu u Europskoj Uniji, kao i OTP Banka Hrvatska d.d., te su obje institucije obuhvaćene istom konsolidacijom, podliježu odgovarajućoj centraliziranoj ocjeni, mjerenju i kontroli rizika te su dio iste poslovne grupacije, OTP Bank.

 

Izuzeće će se primjenjivati za OTC ugovore o razmjeni kamatnih stopa koje su denominirane u eurima.

 

Izuzeće je potpuno.

 

Ukupan zamišljeni (nominalni) iznos ugovora o OTC izvedenicama na koji se primjenjuje unutar grupno izuzeće nije moguće specificirati budući da isti ovisi o potencijalnom interesu i poslovnim potrebama klijenata.