Obavijest ulagateljima u fondove društva OTP invest

Od nedjelje 27.01.2019. godine na snagu stupa puna primjena Zakona o tržištu kapitala. U procesu usklađenja sa Zakonskim odredbama Banka je promijenila postojeći proces rada na način da s Klijentom prije realizacija budućih naloga za kupnju ili prodaju udjela u investicijskim fondovima pod upravljanjem OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., treba biti potpisan Ugovor za ulaganje u investicijske fondove OTP invest društva za upravljanje investicijskim fondovima. Ugovor koji je u potpunosti usklađen sa Zakonom možete potpisati u Vama najbližoj poslovnici.