Obavijest o virtualnim valutama

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) i Financial Action Task Force (FATF) stvaraju pravila za borbu protiv pranja novca i financiranje terorizma te koordiniraju provođenje ovih pravila. Također, nacionalni bankovni regulatori skreću pozornost pružatelja financijskih usluga na visoke rizike povezane s virtualnim valutama. I EBA i FATF preporučuju bankama da ne kupuju, prodaju ili na sebe ili svoje klijente registriraju virtualne valute te da u doticaju s njima budu vrlo pažljive. Takve virtualne valute uključuju bitcoin, onecoin i druge, poznatije kao „kriptovalute“.

Virtualne valute nastale su usporedo s početkom svjetske financijske krize 2008. s ciljem eliminacije određenih rizika koji postoje u međunarodnim financijskim sustavima.

Prema iskustvu iz prethodnih godina, virtualne valute sa sobom nose sljedeće rizike za vlasnike:

  • Izdavači virtualnih valuta najčešće nisu pod nadzorom (ne potpadaju pod nadzor nacionalnih regulatornih tijela te stoga nisu podložni pravilima niti snose sankcije), osnivač ni sjedište osnivača nisu poznati, a ako nastane problem s valutom, ne postoji tijelo kojem se može uputiti prigovor (ne postoje pravila jamčenja);
  • Valutni tečaj im je visoko volatilan, doseže ekstremne visine iz inicijalno niskih iznosa samo da bi opet oštro pao, pa je investiranje u ove valute vrlo blisko kockanju. Također, s obzirom da se te valute mogu kupiti na tako specijaliziranim platformama, nema garancije da će virtualna valuta stići na račun kupca.
  • Pošto su informacijske jedinice koje drže i trguju valutama anonimne, postoji visok rizik od pranja novca i financiranja terorizma, kao i rizik od pranja novca povezan s drugim vrstama kriminalne aktivnosti, a tok novca se ne može utvrditi.

OTP banka upozorava klijente da virtualne valute nose visoku razinu rizika, njihovi izdavači nisu predmet nadzora regulatora, i ako propadnu, klijentima nitko neće kompenzirati gubitak. Pažnju klijenata usmjeravamo na činjenicu da ni banka ni OTP grupa ne kupuju niti prodaju virtualne valute, niti primaju naloge za transakcije u tim valutama. OTP banka obavlja samo one transakcije koje su u suglasnosti s njezinim poslovnim politikama i zakonom te zadržava pravo da suspendira ili onemogući izvođenje transakcija koje nisu u skladu s navedenim u bilo kojem dijelu njihovog izvođenja.

Istovremeno, OTP banka usvaja i primjenjuje – do razumne mjere – svako novo tehnološko rješenje koje služi interesima klijenta i banke (primjerice, blockchain tehnologije) čineći transakcije jednostavnijima, jasnijima i sljedivima te pridonosi digitalnim inovacijama u bankarskim rješenjima.