Obavijest o radu platnog sustava na Veliki petak

Uvođenjem eura kao službene valute Republike Hrvatske, sva međubankovna plaćanja u eurima se izvršavaju i namiruju u platnom sustavu TARGET Europske središnje banke odnosno u TARGET-HR komponenti sustava TARGET kojom upravlja Hrvatska narodna banka. Radni dani za izvršenje međubankovnih platnih transakcija u valuti euro definirani su kalendarom radnih dana TARGET platnog sustava.

Veliki petak, 29. ožujka 2024. definiran je kao neradni dan TARGET platnog sustava te na navedeni datum neće biti moguće izvršenje međubankovnih platnih transakcija u valuti euro.

S obzirom na to da je i Uskrsni ponedjeljak, 1. travnja 2024. neradni dan, svi međubankovni nalozi u valuti euro koji se ne izvrše do 28. ožujka 2024., moći će se izvršiti sa datumom valute slijedećeg radnog dana, 2. travnja 2024.

Na Veliki petak, 29. ožujka 2024. u valuti euro, izvršavat će se isključivo platni nalozi prema primateljima koji imaju račun u OTP banci d.d.