Obavijest o obradi podataka o načinu korištenja proizvoda i usluga Banke

U skladu sa stupanjem na snagu 24.11.2023. ažurirane Politike o zaštiti podataka sa dopunama koje se odnose na točku II.4. Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa i II.8. Marketinške svrhe, informirajte se o obradi podataka o načinu korištenja proizvoda i usluga Banke, a sve u svrhu ponude proizvoda i usluge s cjenovnim uvjetima prilagođenima vašim potrebama.