Obavijest o izmjeni Općih uvjeta OTP banke d.d. u kreditiranju fizičkih osoba

Uprava banke usvojila je izmjene i dopune Općih uvjeta u kreditiranju fizičkih osoba s datumom primjene od 01.03.2023. godine. Sažetak izmjena i dopuna navedenih Općih uvjeta dostupan je ovdje, a izmijenjeni Opći uvjeti dostupni su ovdje.