Obavijest o izmjeni Općih uvjeta i Odluke o naknadama OTP banke d.d.

Uprava OTP banke d.d. usvojila je izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja OTP banke d.d. s fizičkim osobama, Općih uvjeta pružanja usluga platnog prometa za potrošače OTP banke d.d. te Općih uvjeta korištenja usluga on-line bankarstva, SMS-a i eRAČUNA, s primjenom od 8. travnja 2021., Općih uvjeta za izdavanje i korištenje kartice Visa Classic na rate OTP banke d.d., Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Visa web prepaid kartice OTP banke d.d., Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Mastercard prepaid kartice OTP banke. d.d., Općih uvjeta za izdavanje i korištenje charge kartice OTP banke d.d. i Općih uvjeta za izdavanje i korištenje kreditne kartice OTP banke d.d. s primjenom od 19. travnja 2021. te Odluke o naknadama s primjenom od 8. travnja 2021.

Sažetak izmjena i dopuna navedenih Općih uvjeta i Odluke o naknadama OTP banke d.d.dostupan je ovdje, izmijenjeni Opći uvjeti dostupni su ovdje, a Izvadak iz Odluke o naknadama dostupan je ovdje. Svi izmijenjeni dokumenti ujedno su dostupni i u svim poslovnicama OTP banke d.d.