Obavijest o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama

Uprava OTP banke usvojila je izmjene i dopune Odluke o naknadama. Izmijenjene Naknade OTP banke za transakcijske račune i usluge platnog prometa u primjeni su od 1. srpnja 2023. godine. Sažetak izmjena i dopuna Odluke o naknadama dostupan je ovdje, a Naknade OTP banke za transakcijske račune i usluge platnog prometa dostupne su ovdje.