Novi Opći uvjeti za korištenje 3D secure usluge

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete za korištenje 3D secure usluge koji su sukladno Zakonu o platnom prometu prema PSD2 Direktivi (Payment services Directive 2 (EU) 2015/2366) izmijenjeni i dopunjeni te u primjeni od 14. rujna 2019. godine.

Sažetak izmjena predmetnih Općih uvjeta možete pronaći ovdje