Novi Opći uvjeti za izdavanje i korištenje kartice Visa Classic na rate OTP banke d.d.

OTP banka donijela je odluku o novim Općim uvjetima za izdavanje i korištenje kartice Visa Classic na rate OTP banke d.d. koji stupaju na snagu 1. lipnja 2019. godine, te prilažemo i sažetak uz izmjene i dopune.