Novi Opći uvjeti pružanja usluge platnog prometa za potrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluge platnog prometa za potrošače. Primjena novih općih uvjeta je od 28. srpnja 2018. a više o promjenama općih uvjeta saznajte u Sažetku izmjena i dopuna Općih uvjeta.