Novi Opći uvjeti, Terminski plan i Politika mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom

Uprava OTP banke usvojila je izmjene i dopune Općih uvjeta pružanja usluga platnog prometa za potrošače OTP banke d.d., Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga OTP banke d.d. i Politiku mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom.

Izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti i Terminski plan u primjeni su od 20. ožujka 2023. godine, dok izmjene i dopune Politike mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom na snagu stupaju od 20. ožujka 2023. godine, izuzev točki 4.3.1, 4.3.2.3 i 4.3.3, koje se primjenjuju od 3. veljače 2023. godine te se odnose isključivo na kredite odobrene od tog datuma.

Sažetak najvažnijih izmjena dostupan je ovdje