Novi Opći uvjeti pružanja usluga platnog prometa za potrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za potrošače koji stupaju na snagu 5. kolovoza 2019. godine.

Opći uvjeti pružanja usluga platnog prometa za potrošače koji stupaju na snagu 5. kolovoza 2019. godine sadrže sljedeće izmjene / dopune:

  • Točka 3.4. Definicija platne usluge je izmijenjena na način da je iz definicije izbrisan nalog za izravno terećenje
  • Točka 3.6. Brisana je definicija usluge Izravno terećenje jer je ista bila definirana kao platna usluga koja se temeljila na zaključenom ugovoru o trajnom nalogu za plaćanje obveza izvan Banke
  • Točke 4.10. i 4.11. su izbrisane jer su se odnosile na izvršenje naloga izravnog terećenja
  • Točka 8.4. Brisani su iznimni slučajevi u kojima je Platitelj mogao opozvati platni nalog
  • Točka 17. Brisana točka Izravno terećenje
  • Točka 18. Korigirana točka Informacije o obradi osobnih podataka
  • Točka 19. Brisana točka Prelazak na SEPA izravno terećenje