Novi Opći uvjeti poslovanja za tekuće račune

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja za tekuće račune koji stupaju na snagu 24. veljače 2017. godine.

Opći uvjeti poslovanja za tekuće račune dopunjeni su u dijelu:

  • dodatne dokumentacije za otvaranje računa
  • ugovaranja trajnih naloga za platne usluge izravnih terećenja
  • načina obračuna kamate
  • prava Banke kod raskida ugovora
  • prava na blokadu platnog instrumenta
  • CRS dubinske analize
  • načina podnošenja pritužbi HNB-u
  • Prestanku izdavanja čekovnih blanketa

Opširnije