Novi Opći uvjeti poslovanja za pružanja usluge Premium i Privatnog bankarstva (vrijedeći od 10.11.2020. )

Uprava banke usvojila je izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja za pružanje usluge Premium i Privatnog bankarstva s datumom primjene 10.11.2020. Sažetak izmjena i dopuna navedenih Općih uvjeta dostupan je ovdje, a izmijenjeni Opći uvjeti dostupni su ovdje.