Novi opći uvjeti poslovanja za privatno bankarstvo

Uprava OTP banke   usvojila je nove Opće uvjete poslovanja za poslovno područje privatnog bankarstva koji stupaju na snagu 01. travnja 2015. godine.