Novi Opći uvjeti poslovanja sa sefovima nepotrošača

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja sa sefovima nepotrošača s primjenom od 13. rujna 2021. godine.