Izmjena Općih uvjeta poslovanja

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja s korisnicima platnih usluga za poslovne subjekte koji stupaju na snagu 2. siječnja 2018.