Novi Opći uvjeti poslovanja s korisnicima platnih usluga za poslovne subjekte

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja s korisnicima platnih usluga za poslovne subjekte koji stupaju na snagu 14. studenoga 2016.