Izmjena uvjet poslovanja s korisnicima platnih usluga

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja s korisnicima platnih usluga za poslovne subjekte koji stupaju na snagu 06. lipnja 2016.