Novi Opći uvjeti poslovanja OTP Banke Hrvatska dioničko društvo u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama te nova Politika mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja OTP Banka Hrvatska dioničko društvo u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama te je usvojena i nova Politika mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom.

Primjena novih Općih uvjeta i Politike je od 01. listopada 2018. godine.