Novi Opći uvjeti poslovanja OTP banke d.d. s fizičkim osobama i Opći uvjeti za izdavanje i korištenje kartica izdanja OTP banke d.d.

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja OTP Banke d.d. s fizičkim osobama i Opće uvjete za izdavanje i korištenje kartica izdanja OTP banke d.d. (potrošači). Izmijenjeni i dopunjeni uvjeti su u primjeni od 22. studenog 2019. godine.

Sažetak izmjena predmetnih Općih uvjeta možete pronaći ovdje.