Novi Opći uvjeti poslovanja OTP banke d.d. s fizičkim osobama i Opći uvjeti pružanja usluga platnog prometa za potrošače OTP banke d.d.

Uprava OTP banke uvojila je nove Opće uvjete poslovanja OTP Banke d.d. s fizičkim osobama i Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za potrošače OTP banke d.d. koji su sukladno Zakonu o platnom prometu prema PSD2 Direktivi (Payment services Directive 2 (EU) 2015/2366) izmijenjeni i dopunjeni te u primjeni od 14. rujna 2019. godine.

Sažetak izmjena predmetnih Općih uvjeta možete pronaći ovdje.