Novi Opći uvjeti poslovanja OTP banke d.d. s fizičkim osobama

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja OTP banke d.d. s fizičkim osobama. Izmjene se odnose na dopunu točke 4.10. Općih uvjeta poslovanja OTP banke d.d. s fizičkim osobama u pogledu izdavanja Godišnjeg izvješća o naknadama, sukladno Zakonu o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupa osnovnom računu (NN br. 70/2017) te Odluci o najreprezentativnijim uslugma povezanima s računom za plaćanje (NN 42/2018). Izmijenjeni i dopunjeni uvjeti su u primjeni od 01. siječnja 2020. godine.