Novi Opći uvjeti poslovanja

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita i nove Opće uvjete za oročene depozite za suvlasnike stambenih zgrada koji stupaju na snagu 25. svibnja 2018.