Novi Opći uvjeti OTP banke za gotovinske kredite

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete odobravanja gotovinskih kredita. Primjena novih općih uvjeta je od 26.srpnja 2018. a više o promjenama općih uvjeta saznajte u Sažetku izmjena i dopuna Općih uvjeta.