Novi opći uvjeti OTP banke

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače s primjenom od 01. siječnja 2021. godine.