Novi opći uvjeti OTP banke

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače s pripadajućim prilogom - Terminskim planom banke za izvršenje platnih naloga. Primjena novih Općih uvjeta je od 17. veljače 2020.