Novi opći uvjeti obavljanja platnih usluga za fizičke osobe

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete obavljanja platnih usluga za fizičke osobe koji stupaju na snagu 15. rujna 2015. godine, sažetak promjena pogledajte ovdje.