Novi Opći uvjeti i Odluka o naknadama u primjeni od 31.08.2020.

Uprava banke usvojila je izmjene i dopune Općih uvjeta i Odluke o naknadama sa datumom primjene 31.08.2020 u dijelu poslovanja sa sefovima. Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta i Naknada dostupan je ovdje. Novi Opći uvjeti poslovanja s fizičkim osobama dostupni su ovdje, a Naknade ovdje.