Novi opći uvjeti

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete odobravanja stambenih i kredita za individualne iznajmljivače u turizmu i Opće uvjete odobravanja nenamjenskih i gotovinskih kredita koji stupaju na snagu 1.listopada 2015., kao i Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta odobravanja nenamjenskih i gotovinskih kredita i Općih uvjeta odobravanja stambenih i kredita za individualne iznajmljivače u turizmu.