Nove tarife naknada

Od 24. veljače 2017. godine primjenjuju se nove tarife naknada – brisane tarife koje su se odnosile na izdavanje čekovnih blanketa po tekućim računima građana.