Nove tarife naknada

Uprava OTP banke donijela je Odluku o novim tarifama naknada za usluge poslovanja s građanima koje stupaju na snagu od 1. prosinca 2015., te Sažetak izmjene odluke o naknadama.