Nove tarife naknada

Od 2. studenog 2015. godine primjenjuju se nove tarife naknada za uplate fizičkih osoba u korist računa fizičkih i pravnih osoba preko agenta.