Izmjene u poslovanju sa stanovništvom

OTP banka izmijenila je i dopunila Politiku mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom, koja stupa na snagu 20. kolovoza 2014. godine.