Nove naknade za uslugu najma sefa za nepotrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 13. rujna 2021.