Nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. veljače 2022.

Mijenja se naknada za vođenje transakcijskog EUR računa poslovnih subjekata. Naknada će se obračunavati po računima sa stanjem preko limita od 800.000 EUR umjesto dosadašnjih 1.300.000 EUR. Sam iznos naknade se također mijenja te će iznositi 0,50% umjesto dosadašnjih 0,45%.