Nove naknade za usluge platnog prometa i uslugu najma sefa za nepotrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače i uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. lipnja 2023.