Nove naknade za transakcijske račune, usluge platnog prometa i on-line bankarstva

Obavještavamo Vas da će od 22. studenog 2019. u primjeni biti nove Naknade za transakcijske račune, usluge platnog prometa i on-line bankarstva.

Izmjene su vezane za gotovinske isplate kuna sa kunskih računa u poslovnicama banke koje će se od 22.11.2019. tarifirati sa 4 kune za transakcije u visini do 500.000 kuna odnosno 100 kuna za transakcije iznosa većeg od 500.000 kuna.

Iz naplate naknade za gotovinske isplate u poslovnicama isključuju se nalozi manji od 100 kuna dnevno, nalozi isplata sa računa za zaštićena primanja i računa s kojima raspolaže skrbnik/zakonski zastupnik poslovno nesposobnog korisnika računa.