Nove naknade za transakcijske račune, usluge platnog prometa i on-line bankarstva

Odlukom Uprave banke ukida se naknada za dostavu izvoda fizičkih osoba na kućnu adresu. Ukidanje naknade primjenjuje se od 1. listopada 2019. što znači da se neće naplatiti dostava izvoda za rujan 2019. Novi Tarifnik dostupan je ovdje.