Nove naknade za transakcijske račune, usluge platnog prometa i on-line bankarstva

Uprava OTP banke usvojila je nove Naknade za transakcijske račune, usluge platnog prometa i on-line bankarstva koje će biti u primjeni 16. kolovoza 2019.

Izmjene su vezane za ugovaranje usluge OTP m-token uz zadržavanje postojeće hardverske inačice tokena u okviru usluge OTPdirekt.

Iznos postojeće naknade od 50,00 kuna mijenja se u 10,00 kuna jednokratno.