Nove naknade za transakcijske račune, usluge platnog prometa i on-line bankarstva

Uprava OTP banke usvojila je Naknade za transakcijske račune, usluge platnog prometa i on-line bankarstva koje će biti u primjeni s 08. srpnja 2019.

Izmjene su vezane za paket OTP Premium u koji su uz postojeće besplatne proizvode i usluge dodane i tri nove:

  • Besplatni izvodi po transakcijskim računima;
  • Besplatne tri transkacije podizanja gotovog novca na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj vlasničkom karticom tekućeg računa;

  • Besplatna usluga interaktivnog SMS-a;