Nove naknade za podizanje gotovine za kartice Visa Classic na rate i Visa web prepaid

Obavještavamo vas da su od 18.12.2019. izjednačene naknade za podizanje gotovog novca u Republici Hrvatskoj i inozemstvu za kartice Visa Classic na rate i Visa web prepaid (svedene su na visinu naknade za podizanje gotovog novca u Republici Hrvatskoj).