Nove naknade za platni promet u zemlji

Uprava OTP banke usvojila je nove Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike koje vrijede od 01.07.2016. godine.